Het Schrijflokaal

Willem van Oranje was hier

P L E I S T E R P L A A T S

Strategisch gelegen aan het havenhoofd rijst de toren van De Campveerse Toren aan de Kaai in Veere op. in concurreert met de toren van het stadhuis.

Steiger. Zicht vanaf de waterkant. Boerenland.

Steiger. Zicht vanaf de waterkant. Boerenland.

Op 21 juni 1575 hielden Willem van Oranje, Vader des Vaderlandschs, en de derde vrouw, Charlotte Bourbon, hun bruifloftsmaal in de Campveerse . De rekeninge bleef bewaard. De Franschen en Rijnschen wijn vloeiden rijkelijk.

De Campveerse Toren in het Zeeuwse Veere is een van de oudste herbergen van Neder­land. De gastvrijheid van dit etablissement was in de 16e eeuw al wijd verspreid. Willem van Oranje en zijn derde vrouw Charlot­te van Bour­bon hielden er op 21 juni 1575 hun brui­lofts­maal en brachten er de huwelijksnacht door.

(Foto's: De Campveerse Toren)

(Foto’s: De Campveerse Toren)

De Campveerse Toren ligt op de kop van de Kaai waar fraaie patriciërswoningen herinneren aan een rijk verle­den. Samen met de karakteristieke, stompe kerktoren bepaalt De Campveerse toren de histo­rische ‘skyline’ van dit voormalige Hanzestadje dat slechts 450 inwoners telt. Wie hier ‘s avonds door de kin­der­hoofdjesstraat­jes wan­delt, heef­t het gevoel alsof de tijd eeuwen is blijven stilstaan. Niet voor niets werden hier twaalf jaar geleden opnames ge­maakt voor de tele­visiese­rie ter gele­gen­heid van het 400ste herdenkingsjaar van het overlijden van de Vader des Vader­landsch. De ‘auberge’, die onder Monumentenzorg valt, is een van de parels van de Zeeuwse hotelle­rie. Vier jaar geleden nam Ton Kroese het bedrijf samen met zijn vrouw Trijntje van zijn schoonvader over. Hij liet er een frisse wind waaien. De kamers werden gerenoveerd. Het houtwerk werd in sprankelende monumentenkleuren herschilderd. En Trijntje koos vrolijke gedessineerde stoffen die goed passen bij typische monumen­ten­kleuren als oker­geel, osse­nbloed en Veers groen.

boerenlandDe restaurantruimten worden beheerst door houten vloeren, balkenpla­fonds, antiek en veel prachtige boeketten. Vis-, schaal- en schelp­dieren zijn natuur­lijk ruim vertegen­woordigd op de kaart. En in het seizoen worden regel­matig Zeeuw­se zil­te groen­ten als lamsoor en zee­kraal geser­veerd. De achter­zijde van de menukaart herin­nert aan het illustre huwelijk. Daar staat de rekening van het brui­lofts­maal van Willem van Oranje en zijn nieuwe ega afge­beeld. Er werd ruim uitgepakt. Zo vloeiden de ‘Rijnschen en Fransschen wijn’ rijke­lijk. Een tafeltje aan het raam is eveneens een fantasti­sche plek om weg te mijmeren bij het zicht op de be­roem­de, rijkge­schakeerde Hol­land­se luchten. Vooral in mei en septem­ber zijn ze op hun mooist. Ook A. Roland Holst deed dat getuige zijn gedicht – Oog en Hart – dat op een van de muren is ge­schil­derd.

De veertien kamers bevinden zich in de toren, in de bijge­bou­wen en in een sfeervol pand – ooit groentewinkel – verderop aan de Kaai. De Torenkamer is het meest roman­tisch. De kamers in het oudste gedeelte hebben geen tv, tele­foon of mini­bar. Ze zijn echter bijzonder smaak- en sfeer­vol inge­richt en beschik­ken over luxe badkamers. Sommige kijken uit op de bastions of het Veerse meer. De twee ruime appar­tementen in de bijge­bouwen beschik­ken wel over eerder genoemde voorzie­ningen en hebben zicht op de haven. Telkens weer een belevenis is een avondmaal in het res. De tafeltjes an het raam genieten volop de voorkeur.  De luchten. langzaam rood kleuren totdat de zon ondergaat.

Auberge ‘De Campveerse Toren’, Kaai 2, 4351 AA, T 0118 501291, F 0118 501695 E info(at)campveersetoren.nl, I www.campveersetoren.nl

door Leslie Leijenhorst