Het Schrijflokaal

Disclaimer

Hoewel alle zorgvuldigheid is betracht om er voor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en geactualiseerd is, accepteren noch de redacteur van de website noch Leijenhorst Public Relations │ Het Schrijflokaal enige aansprakelijkheid naar welke partij dan ook voor verlies of beschadigingen ontstaan door te vertrouwen op de informatie op deze website of door omissie of vergissingen, hoe dan ook veroorzaakt.

Alle opmerkingen over de website kunnen gestuurd worden aan: info(at)hetschrijflokaal.nl.

 

Whilst every care has been taken to ensure that the information contained in this website is accurate and up-to-date, neither the editors nor Leijenhorst Public Relations │ Het Schrijflokaal accept any liability to any party for loss or damage incurred by reliance placed on the information contained in this website or through omission or errors, how so ever caused.

All comments regarding the website should be send to info(at)hetschrijflokaal.nl.