Het Schrijflokaal

Website De Groene Kruidhof

Leslie Leijenhorst is door de stadskruidentuin De Groene Kruidhof in de vesting Elburg gevraagd alle teksten voor de nieuwe website te redigeren. Een substantieel deel bestaat uit de plantbeschrijvingen die in de collectie aanwezig zijn; al gauw meer dan 140 fiches. Daarnaast zal hij eveneens tal van verbindende teksten schrijven alsmede inleidende teksten voor de diverse deelcollecties zoals daar zijn waardplanten, ambachtsplanten en verfplanten. Deze zullen in de loop van deze zomer te vinden zijn op de nieuwe website van de kruidentuin. De kruidentuin is een reconstructie van een middeleeuwse kruiden-, c.q. kloostertuin die hoorde bij het naburige gasthuis dat daar ooit lag aan wat nu de oudste straat van de vesting is. Daarnaast gaat hij eind van het jaar zich weer buigen over de nieuwe editie van de publieksfolder voor 2017. Inmiddels de derde editie. De folders wordt goed verspreid en gaan als broodjes over de toonbank. Deze wordt inmiddels in het Nederlands en in een kleinere oplage ook in het Engels en Duits uitgebracht.

4 mei 2016