Het Schrijflokaal

Veertig eeuwen skiën

Een meer dan 100 jaar oud houten trein­tje, Holmen­kollbanen, brengt je in een kwartiertje naar de plek die in 1952 een belangrijke rol speelde bij de Olympische Winterspe­len van dat jaar. Holmenkollbakken. De beroemde skischans die velen kennen van traditio­nele Nieuw­jaars t.v.-uitzendin­gen. Het spoorbaantje is eveneens de poort naar de Nord­marka waar zo’n 2.400 kilome­ter goed geprepa­reerde loi­pes liggen. Bovendien ligt naast de schans het Skimuseum Holmenkollen. Kortom een wintersportparadijs op nauwelijks een half uur van de Noorse hoofdstad. Met voor ieder wat wils.

 

Onder de beroemde skischans bevindt zich het Skimuseum. (Foto: Ski Oslo)

Onder de beroemde skischans bevindt zich het Skimuseum. (Foto: Ski Oslo)

De Holmenkollen­schans werd in 1892 gebouwd door de Skifö­renin­gen. Lengte? Slechts 22 meter. De eerste wedstrijd trok maar liefst 10.000 mensen. Hij werd een aantal malen verlengd en verhoogd. De laatste keer in 1982. Daarmee kreeg de schans een lengte van 110,5 meter. Verscholen tussen rotsblokken zit een interes­sant skimuseum. Het eerste Ski Museum (geopend in 1923) werd geopend in een chalet in Frog­nerseteren, vlakbij Holmenkollen.

Curieuze verzameling
De tentoon­stel­ling omvat veertig eeuwen skiën. Van de ontwikke­ling van de ski’s in de pre­historie tot de meest technologi­sche vin­dingen van vandaag. Naast de curieuze verzameling oude en vaak primi­tieve ski’s, bindingen en stok­ken, zijn er uit­rus­tingen van pool­expedi­tiegangers Fridtjof Nansen (Noor­dpool, 1893 en 1896) en Roald Amundsen (Zuidpool-expedi­tie, 1910-1912), alsmede foto’s van de skiënde Noorse konink­lijke fami­lie en een oude ski­werk­plaats te zien.

Schansspringer
Breng absoluut een bezoek aan de 60 meter hoge springto­ren. Dan krijg je een beetje een idee hoe het is om van een van de zwaar­ste schan­sen ter wereld af te sprin­gen. Je reali­seert je ook dat de schansspringer de ski’s deels zelf omhoog moet sjou­wen. Ook al overbrugt de lift een groot deel van de weg naar de top. En wie klim noch sprong aan­durft, kan een ‘ritje’ maken met de skisimulator. Daarin wordt de sprong natuurge­trouw nage­bootst. De tech­no­logie, die voor­heen werd gebruikt om piloten vliegin­struc­tie te geven, vond hier even­eens toe­pas­sing. De vlieg­tuigsimula­tor combi­neert een ‘eye-view’ film. Een bui­tenge­wone, bloedstol­len­de en fascinerende erva­ring.

Ski Museum Holmenkollen, Kongeveien 5, N-0390 Oslo 3,T +00 47 90) 22923200.

(Ski Magazine, 1995, door Leslie Leijenhorst)