Het Schrijflokaal

Roodbaard’s Rijkdom

Landschapsparken in Noord-Nederland 1800-1850 – Friesland, Groningen, Drenthe

d9dadf840aLucas Pieters Roodbaard (1782-1851) was architect van buitens in de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, waar hij eveneens woonde en werkte. Hij is als één van de eerste tuinarchitecten uit die tijd verantwoordelijk voor de landschappelijke aanleg van tuinen en parken in deze regio. De overgang van de formele Franse naar de Engelse landschappelijke aanleg van parken was bepalend voor zijn werk. De landschapsparken uit de periode 1800-1850 vormen een waardevol en samenhangend erfgoed. In totaal zijn er 147 ontwerpen bekend. Van 35 projecten zijn tekeningen en toelichtende teksten bewaard gebleven. Vele parken zijn verdwenen, maar gelukkig is Roodbaard’s werk in al zijn facetten nog (deels) zichtbaar. Van de stadsparken op de bolwerken in Leeuwarden en Harlingen, de Algemene Begraafplaats in Leeuwarden, vele buitenplaatsen op de overgang van zand en veen naar de kleigronden en tal van stadstuinen in Assen, Groningen en Leeuwarden. Roodbaard’s oeuvre wordt in 18 subregio’s onderverdeeld, waarbinnen vervolgens de belangrijkste werken aan de hand van foto’s, tekeningen (indien beschikbaar) en ander illustratiemateriaal worden belicht.

BONAS
Roodbaard’s Rijkdom is een uitgave van BONAS (Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen). Deze stichting verzamelt alle mogelijke gegevens over het werk van Nederlandse architecten. Op basis van archief- en literatuuronderzoek worden het oeuvre van Nederlandse ontwerpers vanaf 1790 in kaart gebracht. Alle gegevens zijn via het gezamenlijk informatiesysteem van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en BONAS digital toegankelijk. Zie ook www.bonas.nl

 

Roodbaards Rijkdom – Landschapsparken in Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe
Auteurs: Els van der Laan-Meijer en Willemieke Otten
Uitgever: Stichting BONAS
ISBN:  978 90 76643 55 7
Jaar: 2012
Pagina’s: 232 pp.
Prijs: € 30,-

Dit artikel werd in verkorte versie ook geplaatst in het Tuinjournaal (NTs) 1/2013.
Leslie Leijenhorst