Het Schrijflokaal

Lid Lustrumcommissie Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich op voor al weer haar zevende lustrum dat in 2015 op gepaste wijze gevierd gaat worden. Samen met drie andere leden (allen betrokken bij de NTs) heeft Leslie Leijenhorst deze maand zitting genomen in de kersverse lustrumcommissie. Deze zal zich de komende anderhalf jaar gaan bezighoudenmet de ontwikkeling en het organiseren van allerlei activiteiten rondom het lustrum.

(31 oktober 2013)