Het Schrijflokaal

Donatie Leger des Heils Wageningen

Sinds de verhuizing van Het Schrijflokaal naar de bosrand tussen Wageningen en Bennekom wordt er in het kader van de ruiming der aardsche goederen regelmatig een bezoek gebracht aan de Booth-tiek van het Leger des Heils in Wageningen. En met de lente in aankomst, en een eerder project indachtig, kwam al snel het idee boven drijven: “Waarom ook niet deze charitatieve instelling een groot aantal kaarten uit de serie ‘Treasures from the Hortus Bulborum’ geschonken?”.

Een paar jaar geleden doneerde Het Schrijflokaal 2000 kaarten aan de Voedselbank Haarlemmermeer. Al snel bleek dat de organisatie ze onder meer zou gebruiken bij het welkom heten van nieuwe klanten en bovendien bij allerlei andere gelegenheden waarbij een bloemrijk kaartje net een wat vrolijker signaal afgeeft. Ook in Wageningen hadden de vrijwilligers van het Leger des Heils al direct ideeën om de kaarten op een goede manier in te zetten. Zo hoefde een team vrijwilligers aan de ene kant minder kaarten zelf te maken en konden tegelijkertijd meer ouderen, eenzamen en zieken regelmatig een kaartje ontvangen met wat aardige woorden, een hart onder de riem of een andere boodschap. In totaal werden 1200 kaarten geschonken.

(14 maart 2013)

Leslie Leijenhorst levert adviezen aan de nieuwe publieksfolder van de historische kruidentuin ‘De Groene Kruidhof’ in de vesting van de voormalige Hanzestad Elburg. Vooralsnog in de vorm van teksten, eindredactie en pr-adviezen. Mogelijk zal de samenwerking zich verder uitbreiden naar een nog te ontwikkelen website gewijd aan het cultureel groene erfgoed in de vesting en in een later stadium zal hij mogelijk bijdragen leveren aan een jaarcahier 2014 van de oudheidkundige vereniging van Elburg Arent thoe Boecop dat geheel gewijd zal zijn aan de kruidentuin (geschiedenis, collectie en de diverse toepassingen van planten). Elk jaar geeft de vereniging een cahier uit dat telkens gewijd is aan een ander thema over onderwerpen uit heden en verleden in en om de stad Elburg.

(20 februari 2013)