Het Schrijflokaal

De Roze Toren, hotel als toonkamer van zijdefabrikanten

In Vieux Lyon ligt een hommage aan deze bedrijfstak La Tour Rose; meer gasthuis dan hotel. In deze haven van rust, comfort en genoe­gelijkheid wordt de textielge­schiede­nis van de stad Lyon ‘verteld’. Het hotel is ge­huisvest in drie gebouwen die stammen uit de 15e tot de 18e eeuw. Er zijn binnenhoven, tuinen, en terrassen waar de gasten vrij kunnen rondlo­pen.

Binnenhof.

Binnenhof.

Alle – slechts – twaalf kamers-appartmenten zijn inge­richt door elf beroemde fabrikanten en de corporatie van ververs en ‘finisseurs’. Dat geeft bij elke kamer opnieuw onverwach­te verras­sin­gen. Het formaat van de kamers wisselt sterk. Er zijn ook enkele torenkamer­tjes. Wie gesteld is op ruimte moet vragen naar bijvoorbeeld de kamers ingericht door zijdeprodu­centen Bian­chini-Fer­rier, Pirat of Vassoilles. Les Ennob­li­seurs, het gilde van ververs en ‘finisseurs’, ver­zorgde het naar hen ge­noemde appartement met een salon van 40m5 en uit­zicht op een oude tuin, met bad én dou­che. De stij­len variëren van exuberant barok via Art Deco tot Memphis (kleurrijke stroming eind jaren zeventig). Het textiel werd op verschil­lende manieren gebruikt. Als gordijn of sprei, als stoel- of wandbekleding. Alle kamers zijn geklimati­seerd en voor­zien van directe tele­foonlij­nen, tele­visie en minibar.

Verstilde binnenplaats
De formule van cuisinier-hôtelier Philippe Chavent sloeg aan. Inmiddels, al weer een aantal jaren gele­den richtte hij even­eens een aangren­zend pand in als gasten­verblijf met 5 apparte­men­ten. Deze zijn ideaal voor mensen die een week of een maand in Lyon moeten zijn. Twee kijken uit op een ver­stilde binnen­plaats, de andere drie op de Place Neuve Saint-Jean in het historische Lyon. Deze variëren van 50 m5 tot 70 m5 en begin­nen bij zo’n 4.000 Ffrs (ca. / 1350) per week; hoe langer men blijft, hoe goed­koper het wordt. Men kiest zelf of men de diensten van het hotel wil gebruiken of niet.

Bandeninspecteur

latourrose2

Een slaapkamer als toonzaal. (Foto’s: La Tour Rose)

En over het eten hoef je niet te klagen, Chavent is niet alleen estheet maar ook een verdienstelijk kok. Dat kan nauwe­lijks verbazen in een regio waar de gastro­nomie zeer hoog in het vaandel staat. De banden­inspecteur heeft zowel in de stad als in de omgeving heel wat Michelin-ster­ren uitge­deeld.’s Zomers kun je eten in een Tos­caans aandoende binnenhof, op minder aangename dagen in het door Cha­vent aan de overkant van de straat geopen­de Comp­toir du Boeuf. Een parkeerplaats is er niet, maar het hotel kan u wel een garage aanraden en eventueel voor een ‘service voiturier’ zorgen.

La Tour Rose, F-Lyon, T     E   I

(7 juli 2007, door Leslie Leijenhorst)