Het Schrijflokaal

Bezoek aan een welriekende bollenschatkamer

Nationale hyacintencollectie Verenigd Koninkrijk

Elk jaar houdt Alan Shipp in het dorpje Waterbeach in de Cambridgeshire Fens net ten noorden van universiteitsstad Cambridge open dagen op zijn boerderij. In dat weekend kan zowel het vak en de geïnteresseerde leek genieten van zijn welriekende en historische bollenschatkamer: de nationale hyacintencollectie van het Verenigd Koninkrijk. Shipp is houder van dit botanische erfgoed dat zowel een achttiende eeuwse soort als variëteiten die net een jaar op de markt zijn, omvatten. Zelfs soorten uit de voormalige Sovjet-Unie die het Westen al uitgestorven waande.

Bescheiden manor

Het bezoek leverde niet alleen een boeiend kijkje op over hoe een historische bollencollectie aan de andere kant van de Noordzee in stand wordt gehouden, het gaf tevens een blik in de keuken van Engeland’s  traditionele, maatschappelijke (lees: klasse) structuren,  hoewel die na de Tweede Wereldoorlog sterk ontbonden zijn. Leijenhorst had namelijk het genoegen niet in een non-descript hotelletje te hoeven verblijven, maar in een heuse, zij het bescheiden, manor in Tudor-stijl, stammend uit rond 1830.  Bewoond door een Lord of the Manor, Timothy Clark. Uitgebreid is er gesproken of het verval van de samenleving, de verslechtering van het onderwijs en tal van interessante tuinzaken. Aan de keukentafel en in de salon. Interessant was bovenal dat de heer des huizes ook publicist is en over tal van groen- en tuinzaken publiceert en bovendien diverse boeken op zijn naam heeft over ongekroonde koninginnen van de Engelse tuinkunst. Clark schreef twee goed ontvangen boeken over het werk van Margery Fish (Country Gardening) en Mary McMurtries’s (Country Garden Flowers). Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de revival van de zo bekende English Cottage Garden en de planten die daarin thuishoren.

Wit-geel sneeuwklokje

“Lord of the Manor of Soham with Netherhall, Wygorne & Fordham,” leest zijn visitekaartje. Naar Netherhall is een markant wit-geel sneeuwklokje vernoemd dat in het voorjaar in Clark’s tuin telkens weer haar opwachting maakt. Doch zijn tuin bevat veel meer bijzondere, veelal oude, vaste planten en bolgewassen die veelal varierend werden geïntroduceerd in de tijd dat het huis werd gebouwd tot aan het begin van de twintigste eeuw.

Bloembollenvisie

Naar aanleiding van het bezoek aan Cambridgeshire verschijnt binnenkort een artikel over Alan Shipp’s nationale hyacintencollectie van het Verenigd Koninkrijk in het vakblad Bloembollenvisie. Een licht bewerkte versie zal ook in het Nederlands en in het Engels op deze website onder Groenzaken en Greenery worden gepubliceerd.

(6 april 2011)