Het Schrijflokaal

Betrokkenheid bij landgoed Beeckestein

Leslie Leijenhorst heeft verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Beeckestijn in Velsen-Zuid. Idee is om te kijken of zijn redactionele, publiciteits- en kennis op een of andere wijze ingezet kan voor het onder de aandacht brengen van dit unieke landgoed in Nederland. Zowel onder het grote publiek als onder zakelijke relaties. Vanaf februari 2012 zal hij zitting nemen in de groep kernvrijwilligers waarbij hij samen met Léon Klein Schiphorst verantwoordelijk zal zijn voor pr en communicatie. Schiphorst, die al jarenlang betrokken is bij Beeckestijn, wil graag een aantal taken overdragen. In het komende jaar wordt gekeken hoe en welke taken Leijenhorst overneemt. In ieder geval zal hij veel redactionele zaken, zoals persberichten en andere tekstproducties, en perscontacten op zich nemen.

(24 januari 2012)